SRBIJA

slika

Muzej nauke i tehnike

Skender-begova 51, Beograd

Zgrada Muzeja nauke i tehnike je nekada bila prva javna centrala za proizvodnju elekztrične energije u Kraljevini Srbiji. Sada deo stalne postavke Muzeja govori o elektrifikaciji Srbije i starim hidroelektranama EPS-a.

Stigla je struja u Beograd septembra 1893. godine, sa početkom rada termoelektrane na Dorćolu. Bila je to prva javna centrala za proizvodnju električne energije u Kraljevini Srbiji, a presudnu ulogu u pobedi električne struje nad gasom odigrao je Đorđe Stanojević, profesor Velike škole u Beogradu.

Novu i veću zgradu termoelektrana je dobila već 1928. godine. Baš u toj zgradi smešten je sada Muzej nauke i tehnike. Na ovom mestu možete videti kako je izgledao početak elektrifikacije Srbije, čuti priču o starim hidroelektranama, ali se i zabaviti u interaktivnom Naučnom centaru uz bicikl koji pravi struju, krivu sobu, modele planeta, vazdušni top, eho tube, DNK model, te razne iluzije, logičke igre i zagonetke.

Cene ulaznica:
Pojedinačna: 200 dinara
Organizovane posete: 100 dinara
Porodična: 400 dinara

Kontakt:
Muzej nauke i tehnike
tel: +381 11 3037-850, +381 11 3037-950
imejl: mnt@muzejnt.rs
veb sajt: www.muzejnt.rs

Ako koristite Internet Explorer i ne možete da vidite mapu? Kliknite Učitaj ponovo.


TESLAWAYS © 2013   Tehnička realizacija ITAcademy

      SRBIJA

Prijavite se da dobijate vesti sa Puteva Tesle