SRBIJA

slika

Zmajev muzej

Jovana Jovanovića Zmaja 1, Sremska Kamenica

Zmajev muzej u Sremskoj Kamenici, u blizini Novog Sada, posvećen je životu i radu jednog od najznačajnijih srpskih pisaca XIX veka - čika Jovi Zmaju. Zmaj je rodom iz Novog Sada, a u kući gde se danas nalazi Muzej proveo je poslednje godine svoga života.

Zmaj je bio jedan od omiljenih Teslinih pesnika.

Svi predmeti Muzeja raspoređeni su u pet prostorija, tematski su povezani i oslikavaju svaki deo pesnikovog života i rada. U prvoj sobi je prikazan porodični život pesnikov, druga je Zmajeva radna soba, u trećoj sobi je predstavljen njegov književni i javni rad, u četvrtoj rad na dečijoj književnosti, a u vitrinama u hodniku su izložena Zmajeva dela koja su objavljena nakon njegove smrti, knjige o Zmaju i časopisi sa studijama i esejima književnika o Zmaju. U srednjoj zgradi izložen je Zmajev portret, uveličana fotografija pesnikova, medaljon sa likom Zmaja, rad Rudolfa Špiglera, dve umetničke slike Milorada Balaća, jedna stolica, pult za pisanje i sedam venaca sa groba.

Ovde možete videti i Zmajeve crteže njegovih prijatelja i poznanika, među kojima je i Branko Radičević, časopise i listove koje je Zmaj štampao, sve od „Zmaja“ i „Starmalog“ do „Nevena“. Značajna novina u postavci je i predstavljanje Zmaja kao lekara. U jednoj vitrini izoženo je 25 lekarskih instrumenata, Zmajeve lekarske beleške, pedantne rukopise koje je upućivao štamparijama, privatna pisma saradnicima i prijateljima.

Kontakt:
Zmajev muzej
Vodička služba:
Tel. (021) 462-810
imejl: muzgns@EUnet.rs

Ako koristite Internet Explorer i ne možete da vidite mapu? Kliknite Učitaj ponovo.


TESLAWAYS © 2013   Tehnička realizacija ITAcademy

      SRBIJA

Prijavite se da dobijate vesti sa Puteva Tesle