SRBIJA

slika

Debelički mlin

Selo Debelica

Mlin je ceo izrađen od drveta: spratne konstrukcije, komore za pšenicu, komore za brašno, komore za stočno brašno i cevi. Kao taka, jedinstven je u Srbiji. I što je još zanimljivije, Mlin radi i dan danas kao 1926. godine, u vreme kada je nastao.
Selo Debelica, u kome je smešten ovaj jedinstveni Milin, nalazi se između Knjaževca i Zaječara.

Vodeničar Nikola Božinović šalje najmlađeg od trojice sinova - Konstatina u Češku na studije elektrotehnike. Po okončanju studija, dvadesetih godina prošlog veka, Konstantin predlaže ocu da na mestu stare vodenice podigne moderan mlin. Nikola se dugo kolebao, te prista uz uslov da se vodenica ne sme rušiti dok se ne izgradi mlin.

Češki inžinjeri iz poznate firme za mlinsku industriju “Josef. Prokopa y sinove” iz Pardubice su izradili 1926. godine projekat mlinske zgrade, hidrocentrale u sklopu mlina i brane na reci Beli Timok, i isporučili svu opremu.

Mlin je ceo izrađen od drveta: spratne konstrukcije, komore za pšenicu, komore za brašno, komore za stočno brašno i cevi. Kao taka, jedinstven je u Srbiji. I što je još zanimljivije, Mlin radi i dan danas kao u vreme kada je nastao.

Hidrocentrala danas ne radi, ali vlasnik Milutin Božinović planira da, u bliskoj budućnosti, revitalizuje opremu, podigne novu branu na reci i ponovo pokrene turbine. Svi originalni projekti su sačuvani.

Ako koristite Internet Explorer i ne možete da vidite mapu? Kliknite Učitaj ponovo.


TESLAWAYS © 2013   Tehnička realizacija ITAcademy

      SRBIJA

Prijavite se da dobijate vesti sa Puteva Tesle