Novosti

Đorđe Stanojević – rektor koji je osvetlio Beograd

February 21, 2014

Virtuelna izložba "Đorđe Stanojević – rektor koji je osvetlio Beograd", dostupna na Internet adresi http://goo.gl/jh0hn3, prezentuje celovit skup digitalnih materijala o Đorđu Stanojeviću (1858–1921), rektoru Univerziteta u Beogradu, pioniru elektrifikacije Srbije, zahvaljujući kome je Beograd 1893. bio jedan od prvih gradova na svetu sa javnim električnim osvetljenjem.
U čast Dana državnosti Republike Srbije 15. februara, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ iz Beograda pokreće ciklus izložbi "Oni su gradili Srbiju". Svake godine za Dan državnosti Biblioteka će domaćoj i svetskoj javnosti putem Interneta prezentovati izložbu koja svedoči o životu i delima onih koji su dali značajan doprinos izgradnji Srbije.
Virtuelna izložba "Đorđe Stanojević – rektor koji je osvetlio Beograd", dostupna na Internet adresi http://goo.gl/jh0hn3, prezentuje celovit skup digitalnih materijala o Đorđu Stanojeviću (1858–1921), rektoru Univerziteta u Beogradu, pioniru elektrifikacije Srbije, zahvaljujući kome je Beograd 1893. bio jedan od prvih gradova na svetu sa javnim električnim osvetljenjem.

Dvojezična izložba, na srpskom i engleskom jeziku, domaćoj i svetskoj javnosti prezentuje, pored ostalih materijala, i digitalizovane kopije knjiga Đorđa Stanojevića, od kojih su neke pravi biseri našeg kulturnog nasleđa.


TESLAWAYS © 2013   Tehnička realizacija ITAcademy

      SRBIJA

Prijavite se da dobijate vesti sa Puteva Tesle