Fruška Gora

Manastir Šišatovac

Znamenitosti

Kod manastira Šišatovac sahranjen je Petar Trbojević, iguman Petronije, sin najstarije Tesline sestre Angeline, sa kojim je Tesla bio u stalnom kontaktu. Predanje kaže da je baš odavde poletela Teslina bela golubica. Učitaj celu vest


TESLAWAYS © 2013   Tehnička realizacija ITAcademy

      SRBIJA

Prijavite se da dobijate vesti sa Puteva Tesle